UREAFIN – NBPT

UREAFIN NBPT® je pomocná půdní látka, která zpomaluje přeměnu močoviny na amoniak o jeden až dva týdny a ponechává tak více času aplikované močovině proniknout po srážkách hlouběji do půdy.

Zároveň dochází k omezení koncentrace amoniaku na povrchu půdy, ale také k omezení akumulace nitrátů.

UREAFIN NBPT® může být používán pro řadu kulturních plodin a zejména je doporučován pro povrchovou aplikaci močoviny a močovinu obsahujících hnojiv, k předseťovému hnojení nebo pro přihnojení.

Dále lze přípravek použít pro dělenou aplikaci na granulovanou močovinu.

Není doporučován v případě, kdy jsou předpovídány srážky bezprostředně po aplikaci hnojiva.

Významně snižuje emise oxidu dusného (N2O) a emise amoniaku z močoviny, které snižuje až o 70 % – snížení emisí skleníkových plynů

Nepodléhá předpisu ADR/RID

 

 

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 780 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

NBPT (N‐(n‐butyl) triamid kyseliny thiofosforečné)

25%

Je určen především pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM a SAM, SADAM apod., resp. k vodním roztokům močoviny, ke kterým se přidá těsně před aplikací přidá. Směs s hnojivy typu DAM, SAM atd. může být bez ovlivnění účinnosti přípravku použita do 7 dnů po přidání přípravku. V případě obsahu fosforu v koncentrovaném kapalném hnojivu spotřebujte směs do 1 dne po namíchání.

Zpomaluje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu. Zároveň je potlačen další negativní efekt hydrolýzy močoviny, kterým je akumulace NO2 – , což může škodit klíčení semen a mladým rostlinám.

Používání močoviny s inhibitory ureázy je žádoucí v oblastech s častými pozdějšími jarními přísušky a v půdoochranných systémech zpracování půdy s posklizňovými zbytky na povrchu.

Přípravek UREAFIN NBPT® se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.

Přípravek lze použít pro dělenou aplikaci na granulovanou močovinu

Přípravek UREAFIN NBPT® se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.

 

Aplikované množství močovinového N (kg/ha) Dávka – UREAFIN NBPT® (l/ha)
< 50 0,8
50 – 99 1,1
100 – 149 1,3
150 – 200 1,6
> 200 1,8

 

Příprava postřikové kapaliny:

  1. Odměřené množství přípravku UREAFIN NBPT® nalijte do 200 l vody / ha a důkladně promíchejte.
  2. Použijte správné postřikovací trysky, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.
  3. Tank mix použijte do jednoho dne po smíchání.

UREAFIN NBPT® nesmí být použit s hnojivy, která obsahují méně než ½ z celkového dusíku v amidické formě.

Doporučené dávkování – koncentrovaná hnojiva: + UREAFIN NBPT®

Ošetřované hnojivo dávkování
DAM 390 1,0 – 2,0 l / m3
SAM 0,8 – 1,2 l / m3
Močovina 1,6  –  3 l / t
Roztoky močoviny 1,6  –  3 l / m3

 

Doporučené dávkování: na 100 litrů DAM 390 + UREAFIN NBPT®

Plodina Aplikace Dávka v litrech UREAFIN
Ozimá řepka,
ozimé obiloviny
hnojení před setím a během setí 0,1 – 0,15
regenerační hnojení 0,1 – 0,15
produkční hnojení 0,1 – 0,2
pozdní a kvalitativní hnojení 0,1 – 0,2
Jarní obiloviny, kukuřice, mák,
slunečnice, ostatní plodiny
základní a časné hnojení 0,1 – 0,15
produkční hnojení 0,1 – 0,2

Dávka přípravku je závislá především na teplotě a vlhkostních poměrech v půdě, ale také na půdním typu, způsobu aplikace hnojiva, úrovni biologické aktivity půdy a podobně. Všeobecně se doporučuje vyšší dávkování přípravku při vyšší teplotě půdy, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy, při ponechání vyššího podílu posklizňových zbytků v půdě.

Vzhledem k vyššímu využití dusíku je v případě použití přípravku možné snížit dávku aplikovaného dusíku.

 

Obecné pokyny:

U cisteren s čerpadlem přidejte UREAFIN NBPT® ještě před plněním cisterny. Pro aplikaci UREAFIN NBPT® můžete rovněž použít běžné postřikovače s obvyklými tryskami, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.

 

UREAFIN NBPT® je možno kombinovat s pesticidy.  Vzhledem k jejich různorodosti však doporučujeme provést předem zkoušku mísitelnosti.