NITRIFIN – DMPP

Stabilizátor dusíku (inhibitor nitrifikace) pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM, SAM, SADAM apod. resp. k vodním roztokům močoviny a tekutými statkovými hnojivy (kejda, močůvka, hnojůvka apod).

Může být též aplikován na granulovaná hnojiva typu NPK – obecné pokyny pro tuto aplikaci viz níže.

NITRIFIN DMPP® zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový a snížuje aktivity bakterie Nitrosomas v půdě, která přeměňuje amonný iont na dusitan (NO2), který je dále transformován na dusičnan (NO3) bakteriemi rodu Nitrobacter a Nitrosolobus. Zachování dusíku v amonné formě nám zajistí vyšší účinnost dusíku.

Omezuje tím ztráty vyplavením a denitrifikací.

Kromě oddálení přeměny z amoniaku na dusičnany se vyhneme nežádoucímu účinku dusičnanů v rostlinách používaných k výživě zvířat a lidí.

V závislosti na teplotě, povaze půdy a hodnotě pH se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři (4) až deset  (10) týdnů.

Dávky dusíku tak mohou být spojeny.

 

Nepodléhá předpisu ADR/RID     /      Není korozivní

 

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 520 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

DMPP (3,4 – dimethylpyrazol fosfát)

18%

NITRIFIN DMPP® lze používat se všemi statkovými, organickými i minerálními hnojivy, která obsahují vysoký podíl amonného dusíku nebo v nichž dochází k rychlé mineralizaci dusíku (zejména kejda a močůvka, organické zbytky z výroben bioplynu, DAM, SAM, SADAM, apod.)

Amonný dusík z organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy.

Aplikaci přípravku NITRIFIN DMPP® se tento proces výrazně zpomalí.

Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné.

Použitím stabilizátoru dochází ke zpoždění a přeměna dusičnanu amonného na dusičnan může být až 10 týdnů.

Výrazně zlepšuje vliv hnojiva na růst rostlin. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů z půdy nevyplavuje.

Obecné pokyny pro aplikaci na granulovaná hnojiva typu NPK :

Použijte 0,8 % roztok vztahující se k obsahu NH2 /NH4 hnojiva, které má být ošetřeno (norma EU). Ujistěte se, že produkt je rovnoměrně nastříkán na granulované hnojivo. Míchací buben (nebo podobné zařízení) je vyžadován pro homogenní a správnou aplikaci přípravku NITRIFIN DMPP®. Nechte 1‐2 dny na sušení, v závislosti na rel. vlhkosti a typu hnojiva. Takto upravené granulované hnojivo použijte do 4 týdnů po aplikaci přípravku NITRIFIN-DMPP®.

 

Orientační aplikační tabulka DMPP pro granulovaná hnojiva NPK

NH4/NH2/ % / t NITRIFIN DMPP (kg/t) NITRIFIN DMPP (L/t)
MIN. 7 3.3 3.0
8 3.8 3.5
9 4.0 3.6
10 4.4 4.0
11 4.9 4.5
12 5.3 4.8
13 5.8 5.3
MAX. 14 6.2 5.6

 

Obecné pokyny pro kapalná hnojiva:

U cisteren s čerpadlem přidejte NITRIFIN DMPP® ještě před plněním cisterny. Pro aplikaci NITRIFIN DMPP ® můžete rovněž použít běžné postřikovače s obvyklými tryskami, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.

 

Orientační dávky hnojiva  DAM 390 + NITRIFIN DMPP®

PLODINA DAM 390  –  l/ha NITRIFIN DMPP® – l/ha
Obilniny 150 – 350 1,3 – 3,1
Okopaniny 200 – 400 1,8 – 3,5
Olejniny 250 – 350 2,2 – 3,1
Krmné plodiny 100 – 150 0,9 – 1,4
Zelenina 150 – 200 1,4 – 1,8

Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže dá potřebný objem NP, potom určené množství vody, určené množství inhibitoru NITRIFIN DMPP® a nakonec DAM 390. Po naplnění je nutno obsah nádrže minimálně 15 minut promíchat.

Po aplikaci co nejdříve zapravit podmítkou.

 

Orientační dávky hnojiva SAM + NITRIFIN DMPP®

PLODINA SAM – l/ha NITRIFIN DMPP® – l/ha
Obilniny 100 – 150 0,7 – 1
Okopaniny 150 – 400 1 – 3
Olejniny 100 – 200  a   (300 u řepky) 0,7  –  1,5   a   (2,2)
Zelenina 150 – 400 1 – 3

Dávka hnojiva k urychlení rozkladu posklizňových zbytků by měla vycházet z množství posklizňových zbytků a jejich kvality (např. na 1 t slámy obilnin aplikujeme 30-50 l hnojiva, což představuje 150 – 200 l hnojiva/ha + 1,2 – 1,5 litru NITRIFIN DMPP®).

Po aplikaci co nejdříve zapravit podmítkou.

 

 

Doporučené dávkování k vodním roztokům močoviny a tekutým statkovým hnojivům (kejda, močůvka, hnojůvka apod) :

 

Termín aplikace dávka Podmínky použití*
Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře 3 l/ha Zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm
Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře 2 l/ha Botkový/radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, diskový aplikátor, případně plošný rozstřik s následným zapravením do půdy (např. pomocí kultivátoru nebo diskovými bránami)
Aplikace na jaře 1 l/ha Lokální aplikace (např. metoda pásového setí s hnojením pod patu)

Správným postupem je zapravit hnojivo spolu s inhibitorem přímo do půdy – nejlépe ihned po aplikaci. To znamená vmíchat NITRIFIN DMPP® k hnojivu v cisterně. V současné době je toto možné buď tzv. by-pass technologií, kterou disponují novější moderní cisternové přívěsy, nebo prostě jen nalít odměřené množství před plněním hnojiva do savice cisterny – rozmíchat požadovanou dávku NITRIFIN DMPP®  v 10 l vody a před plněním nasát do cisterny. Takto dojde k optimálnímu promíchání. Možností je také nalít NITRIFIN DMPP® přímo do lagun či nádrží s organickými hnojivy ovšem pod podmínkou, že celé budou vyvezeny do 2 týdnů. V případě jistoty srážek po aplikaci (do 10 dnů alespoň 12 mm) je možno aplikovat spolu s dalšími přípravky na ochranu rostlin.

Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin.

 

NITRIFIN DMPP® je možno kombinovat s pesticidy. Vzhledem k jejich různorodosti však doporučujeme provést předem zkoušku mísitelnosti.