Stockosorb Micro

Stockosorb Micro

660

Organická polymerní sloučenina ve formě práškového koncentrátu, která je schopná do své struktury vázat extrémní množství vody, kterou v průběhu vegetace předává kořenům.

 • Chrání rostliny před vlivem sucha
 • Podporuje zdravý a intenzivní rozvoj kořenového systému
 • Významně snižuje počet sazenic a přísad, které v důsledku přesazování odumírají
 • Žádné fytotoxické účinky na ošetřené rostliny
Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 930 Kč / kg
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

Forma

Prášek 0,2 - 1,0 mm

Hodnota pH

7,4 – 8,5 při 1,0 g/l H2O

Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg

STOCKOSORB 660 Micro je organická polymerní sloučenina ve formě práškového koncentrátu, která je schopná do své struktury vázat extrémní množství vody, kterou v průběhu vegetace předává kořenům. Vytvořený gel z přípravku chrání nejjemnější kořenový systém rostliny (kořenové vlášení) před poškozením suchem a vlivy přesazování. Po ošetření kořenů rostlin a následném vysázení přítomnost Stockosorbu urychlí kontakt s okolní půdou, a tím se zabezpečí
překonání přesazovacího šoku.

Možnosti použití

 • Při zakládání trávníků zejména na suchých stanovištích.
 • Při pokládání trávníkových koberců.
 • Při vegetativním množení rostlin pro zlepšení kvality substrátu.
 • Při vysazování sazenic zeleniny, květin, tabáku apod.
 • Při výsadbě dřevin na dno jamek pro zlepšení vodního režimu v půdě.
 • Při výsevech trav na nekvalitních stanovištích (1 kg Stockosorbu smíchat s 1 m3 půdy a touto směsí překrýt výsevek, uválcovat a provést intenzivní zálivku).
 • Při přípravě půdních substrátů pro výsadbu rostlin.

Máčení

Kořeny sazenic buď jednotlivě, nebo ve svazcích namočte do připraveného gelu, nechte odkapat a proveďte výsadbu.

Zaprašování

Kořenové systémy ovocných stromů při skladování v chladírnách, popřípadě po jejich vyzdvihnutí ze země před expedicí mírně ovlhčete vodní mlhou, poprašte Stockosorbem Micro a opět jemným zmlžením postříkejte, přičemž nesmyjte vytvořený gel! Na kořenovém systému se vytvoří gel, který ho bude chránit před vyschnutím a po výsadbě urychlí jeho spojení s okolní půdou.

Příprava pracovního roztoku

Stockosorb 660 Micro se používá jako 0,8–1% roztok. Prášek postupně sypte za stálého míchání do vody.

Úplného zbobtnání se dosáhne po 30 minutách až hodině. Správná konzistence roztoku je, když gel neodkapává z namočených kořenů.

Pro přípravu 1% roztoku rozmíchejte uvedené množství Agrisorbu pro Gel v množství vody.

Voda 1 l 5 l 10 l 15 l 20 l 50 l 100 l
Agrisorb pro Gel 10 g 50 g 100 g 150 g 200 g 500 g 1000 g

Ve všech případech je nezbytné intenzivně zalévat po dobu cca 1 týdne po aplikaci.