Stockosorb Medium

Pomáhá rostlinám přežívat období sucha. V případě nadbytku vody v půdě je přípravek schopen tuto vodu zadržet a následně ji poskytnout rostlině, když okolní půda vyschne.

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 930 Kč / kg
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

Forma

mikrogranule 1,2 – 2,5 mm

Hodnota pH

7,4 – 8,5 při 1,0 g/l H2O

STOCKOSORB 660 Medium je organická polymerní sloučenina ve formě mikrogranulátu – Akrylamid/kopolymer kyseliny akrylové, draselná sůl ( C6H7K04 ), která je schopná do své struktury vázat extrémní množství vody, kterou je schopna v průběhu vegetace předávat kořenům vysázených rostlin. V průběhu dešťů je schopen na sebe vázat dešťovou vodu a zabránit tak jejímu proplavení do spodních půdních vrstev. V období sucha ji opět uvolňuje pro kořeny pěstovaných rostlin. Po aplikaci na dno jamek a jejím promíchání s okolní půdou urychluje kontakt kořenů vysazovaných rostlin s okolní půdou a přispívá ke zmírnění přesazovacího šoku. Gel vytvořený z 1 g Stockosorbu je schopný vázat až 300 g vody. Se stoupající tvrdostí schopnost vázat vodu o několik procent klesá.

Výhody použití

 • chrání rostliny před vlivem sucha,
 • podporuje zdravý a intenzivní rozvoj kořenového systému,
 • významně snižuje podíl sazenic a přísad, které v důsledku přesazování odumírají,
 • žádné fytotoxické účinky na ošetřené rostliny.

Gel vytvoření z 1 g Stockosorbu je schopný vázat až 300 ml vody. Se stoupající tvrdostí schopnost vázat vodu o několik procent klesá.

Možnosti použití

 • Při zakládání trávníků zejména na suchých stanovištích.
 • Při pokládání trávníkových koberců.
 • Při vegetativním množení rostlin pro zlepšení kvality substrátu.
 • Při vysazování sazenic zeleniny, květin, tabáku apod.
 • Při výsadbě dřevin na dno jamek pro zlepšení vodního režimu v půdě.
 • Při výsevech trav na nekvalitních stanovištích (1 kg Stockosorbu smíchat s 1 m3 půdy a touto směsí překrýt výsevek, uválcovat a provést intenzivní zálivku).
 • Při přípravě půdních substrátů pro výsadbu rostlin.

 

Rozsah a způsob použití:

Obohacené substráty

Při výsadbě balíčkové sadby se doporučuje obohatit substráty následovně – na  1 m3  / 2-3 kg mikrogranulátu STOCKOSORB Medium.

Zakládání trávníků

Před vlastním výsevem trávníků připravíme obohacený substrát přidáním 2 3 kg/ m3    Stockosorbu Medium a promícháme jej s povrchovou vrstvou zeminy a pak provedeme vlastní výsev travních semen.

Pokládání trávníkových koberců

Těsně před položením trávníkového pásu posypeme Stockosorbem Medium připravenou půdu v dávce 23 kg/100 m2 . Po položení trávníkových koberců doporučujeme provádět intenzivní   zálivku po dobu jednoho týdne.

Použití v již založeném trávníku

Po rozrušení povrchu nožovými hráběmi na provzdušňování provedeme rozhození mikrogranulátu Stockosorb Medium v dávce 23 kg/100 m2. Poté ošetřený povrch zasypeme tenkou vrstvou půdy, kterou zaválíme do půdy. Po aplikaci intenzivně zaléváme po dobu jednoho týdne.

Použití při výsadbě dřevin a lesních stromků

Na dno vyhloubené jamky nasypeme 3 4 g Stocosorbu Medium, a obvyklým způsobem provedeme výsadbu. Po výsadbě je nutno provést intenzivní zálivku