Prefin

Smáčedlo do kombinací se všemi preemergentními a časně postemergentními herbicidy.  Zvýšená účinnost na jednoděložné i dvouděložné plevele.
Takzvané „půdní smáčedlo“
Nová generace polysiloxanů/olejů rozpustných ve vodě.

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 1260 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

Použití

Všechny plodiny, preemergentní a časně postemergetní herbicidy

Dávka

150 ml/ha TM s preemergentně používanými herbicidy 80 - 100 ml/ha TM s časně postemergentně používanými herbicidy

Balení

1 l a 5 l HDPE kanystr

Hmotnost palety

5l balení – 600 kg, 1l balení – 480 kg

Dávka vody

200 - 400 l/ha
 • Umožňuje vytvoření dokonalého postřikového filmu a to i v takových situacích, kdy příprava půdy v důsledku sucha nebyla ideální a pozemek je značně hrudovitý
 • Zlepšuje pokryvnost aplikačních kapalin a umožňuje jejich pronikání i do obtížně přístupných míst
 • Zlepšuje účinnost olejových tak i vodou rozpustných formulací (po jejich rozpuštění)
 • Váže účinnou látku na půdní částice
 • Prodloužení účinnosti použitých herbicidů
 • Snížení kontaminace podzemních vod
 • Není klasifikován jako nebezpečná látka

TM k herbicidní ochraně obilovin, řepky olejky, kukuřice, brambor, slunečnice, cukrovky, zeleniny, hrachu a dalších luskovin.

Ze zahraničních testů a zkušeností se doporučuje používat s herbicidy obsahující tyto účinné látky :

 • Terbuthylazine – AKRIS, BOLTON, LUMAX …. (kukuřice)
 • Linuron  AFALON, ANURON, (brambory, luskoviny, pšenice.oz…)
 • Dimetachlor / Clomazone – BRASAN, CIRRUS …. (řepka)…….
 • Diflufenikan – CHOCKER
 • Pendimethalin – STOMP, MALIBU, MARATON, SHARPEN…. (obiloviny)
 • Isoproturon – MARATON, ARELON Top
 • Trifluralin – TREFLAN
 • Metazachlor – BUTISAN
 • Fluefenacet – BACARA FORTE, COUGAR FORTE ….(obiloviny)
 • Prosulfocarb – BOXER….. (brambory, hrách, slunečnice, pšenice oz.)
Plodina Použití Dávkování
všechny plodiny – preemergentně zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účin- nosti 150 ml/ha TM s preemergentně používaný- mi herbicidy
všechny plodiny – časně postemergentně zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účin- nosti 80 – 100 ml/ha TM s časně postemergentně používanými herbicidy