Menno Florades

Biocidní desinfekční prostředek

 • široké spektrum účinnosti (bakterie, viroidy, houbové choroby)
 • spolehlivá účinnost proti fuzariózám a snětem včetně sněti zakrslé
 • vhodný pro ošetření obilních sil včetně techniky – není korozivní
 • výhodná aplikace postřikem nebo zmlžováním
 • ideální též pro desinfekce v zahradnických a školkařských provozech
 • využívaný prostředek pro desinfekci bramboráren proti obávaným skládkovým chorobám brambor 
Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 755 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

bedny brambory menno

image

Bramborárny, provozy zahradnictví a školek

 • široké spektrum účinnosti (bakterie, viroidy, houbové choroby)
 • ideální též pro desinfekce v zahradnických a školkařských provozech
 • využívaný prostředek pro desinfekci proti skládkovým chorobám zeleniny

Obiloviny

 • desinfekce sklízecí, přepravní, čisticí techniky
 • spolehlivá účinnost proti fuzariózám a snětem včetně sněti  zakrslé
 • vhodný  pro ošetření  obilních sil včetně  techniky – není korozivní!
 • Vhodný k desinfekci skladových prostor obilí s cílem snížit riziko kontaminace zrna klíčivými spórami mazlavé sněti pšeničné a dále tak omezit riziko jejího šíření.
 • Základním opatřením zůstává kvalitní moření osiva, které nemůže samotná desinfekce zařízení a skladovacích prostor nahradit.

Dávkování:

 • při postřiku se používá 1- 2% roztok (1-2 l Menno Florades/100 l vody)
 • Při ošetření nesmí docházet ke stékání postřikové kapaliny.
 • Případné zvýšení koncentrace je nutné v těch případech, kdy sklad nebyl řádně mechanicky vyčištěn.
 • Ke spolehlivému účinku zcela postačí expoziční doba 16 hodin.
 • Postřikovou kapalinu je nutno spotřebovat stejný den a nelze ji připravovat do zásoby!

Spektrum účinnosti

Fungi (including their duration forms)

Viruses/Viroids

Bacteria

Alternaria alternata*10

Phytium aphanidermatum*17

ArMV*2
(arabis mosaic nepovirus)

Acidovorax avenae ssp. cattleyae*1

Alternaria solani*10

Pythium sp.*6

BePMV*7
(bell pepper mottle virus)

Agrobacterium tumefaciens*1

Alternaria sp.*1

Phytium ultimum*10

CarMoV*4
(carnation mottle carmovirus)

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis*1/*17

Aspergillus sp.*6

Phytophthora cinnamomi*1

CGMMV*18 (cucumber green mottle mosaic virus)

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus*1

Botrytis cinerea*1/*17

Phytophthora cryptogea*1

CMV*4
(cucumber mosaic virus)

Dickeya solani*19

Candida albicans*13

Phytophthora infestans*10/*11

CSVd*7
(chrysanthemum stunt viroid)

Enterococcus faecium*13

Cercospora beticola*10

Ramularia beticola*10

CyMV*5
(cymbidium mosaic virus)

Erwinia amylovora*3/*14

Chalara elegans*8

Rhizoctonia solani*10

MNSV*7
(melon necrotic spot virus)

Erwiniaa) carotovora ssp. atroseptica*1

Colletotrichum coccodes*10

Rhizopus sp.*6

ORSV*5
(odontoglossum ringspot virus)

Erwinia a) carotovora ssp. carotovora*1/*10

Colletotrichum sp.*1

Streptomyces scabies*1

PepMV*7/*17 (pepino mosaic virus)

Escherichia coli*13

Cylindrocladium scoparium*1

Taphrina deformans*15

PFBV*2 (pelargonium flower break virus)

Pectobacterium carotovorum ssp. atroseptica*1

Cylindrocladium spathiphylli*1

Thielaviopsis basicola*1

PLCV*2 (pelargonium leaf curl tombusvirus)

Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum*1/*10

Dactylium dendroides*1

Trichoderma harzianum*9

PLPV*2
(pelargonium line pattern virus)

Proteus mirabilis*13

Pseudomonas aeruginosa*13

Didymella bryoniae*17

Trichoderma viride*1

PMMoV*7
(pepper mild mottle virus)

Pseudomonas fluorescens marginaeis*16

Erysiphe cichoracearum*17

Verticillium fungicola*1/*9

PSTVd*7
(potato spindle tuber viroid)

Pseudomonas lachrymans

Fusarium spp.*17

PVX*4
(potato virus X)

Pseudomonas putida

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis*1/*12

PVY*4
(potato virus Y)

Pseudomonas solanacearum*1

Fusarium oxysporum (Stamm Elatiorbegonien)*1

RMV*4 (ribgrass mosaic tobamovirus)

Pseudomonas syringae

Fusarium solani var. coeruleum*1

TBRV*2 (tomato blackring nepovirus)

Ralstonia solanacearum*1

Helminthosporium solani *1/*10/*11

TMV*2
(tabacco mosaic virus)

Staphylococcus aureus*13

Mucor sp.*6

ToMV*17
(tomato mosaic virus)

Xanthomonas campestris pv. begoniae*1

Ophiostoma quercus*1

TSWV*2
(tomato spotted wilt tospovirus)

Xanthomonas campestris pv. campestris*1

Peronospora tabacina*8

ZyMV*7
(zucchini yellow mosaic virus)

Xanthomonas campestris pv. pelargonii*1

Škodlivý činitel Typ Dávka –

Sklady

Čas působení Dávka

Nástroje

Čas působení nástroje
Virus ArMV, PFBV, PLCV,PLPV, TBRV, TSWV, CGNMV .. 100 ml 16 hodin 200 ml 3 minuty
Virus ORSV, CyMV, PepMV 200 ml 16 hodin 300 ml 3 minuty
Virus TMV a ToMV 400 ml 16 hodin 300 ml 3 minuty
Baktérie a houby 100 ml 16 hodin 100 ml 3 minuty
Viroidy PSTVd 300 ml 1 hodinu 100 ml 3 minuty