Menno Florades

Biocidní dezinfekční prostředek

 • široké spektrum účinnosti (bakterie, viroidy, houbové choroby)
 • spolehlivá účinnost proti fuzariózám a snětem včetně sněti zakrslé
 • vhodný pro ošetření obilních sil včetně techniky – není korozivní
 • výhodná aplikace postřikem nebo zmlžováním
 • ideální též pro desinfekce v zahradnických a školkařských provozech
 • využívaný prostředek pro desinfekci bramboráren proti obávaným skládkovým chorobám brambor 

Dezinfekční prostředek pro boj s patogenními bakteriemi rostlin, plísněmi, viry. Obsahuje kyselinu benzoovou, která má antimikrobiální účinek, který je vysoce závislý na pH. Když je hodnota pH vyšší než 4, efekt se výrazně sníží. Kyselina benzoová se používá v nízkých koncentracích v potravinářském průmyslu jako konzervační látka. Pro správnou dezinfekci je nutná dlouhá doba kontaktu.
Použitá koncentrace aplikačního roztoku Menno Florades je 0,5 – 4% a závisí na patogenech, které mají být usmrceny (viz spektrum účinnosti níže), a na povrchu, který má být ošetřen. Podle specifikace výrobce pro dezinfekci povrchů je vyžadováno 1-4% Menno Florades. Na dekontaminaci nožů, nůžek a předmětů od bakterií se doporučuje doba kontaktu 3 minuty při koncentraci 4%.

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 1.070 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

bedny brambory menno

image

Bramborárny, provozy zpracování a skladování ovoce, zeleniny, zahradnictví a školek

 • široké spektrum účinnosti (bakterie, viroidy, houbové choroby)
 • ideální též pro desinfekce v zahradnických a školkařských provozech
 • využívaný prostředek pro dezinfekci proti skládkovým chorobám ovoce a zeleniny

Obiloviny

 • desinfekce sklízecí, přepravní, čisticí techniky
 • spolehlivá účinnost proti fuzariózám a snětem včetně sněti  zakrslé
 • vhodný  pro ošetření  obilních sil včetně  techniky – není korozivní!
 • Vhodný k desinfekci skladových prostor obilí s cílem snížit riziko kontaminace zrna klíčivými spórami mazlavé sněti pšeničné a dále tak omezit riziko jejího šíření.
 • Základním opatřením zůstává kvalitní moření osiva, které nemůže samotná dezinfekce zařízení a skladovacích prostor nahradit.

Dávkování:

 • při postřiku se používá 1- 2% roztok (1-2 l Menno Florades/100 l vody)
 • Při ošetření nesmí docházet ke stékání postřikové kapaliny.
 • Případné zvýšení koncentrace je nutné v těch případech, kdy sklad nebyl řádně mechanicky vyčištěn.
 • Ke spolehlivému účinku zcela postačí expoziční doba 16 hodin.
 • Postřikovou kapalinu je nutno spotřebovat stejný den a nelze ji připravovat do zásoby!

Spektrum účinnosti

Fungi (including their duration forms)

Viruses/Viroids

Bacteria

Alternaria alternata*10

Phytium aphanidermatum*17

ArMV*2
(arabis mosaic nepovirus)

Acidovorax avenae ssp. cattleyae*1

Alternaria solani*10

Pythium sp.*6

BePMV*7
(bell pepper mottle virus)

Agrobacterium tumefaciens*1

Alternaria sp.*1

Phytium ultimum*10

CarMoV*4
(carnation mottle carmovirus)

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis*1/*17

Aspergillus sp.*6

Phytophthora cinnamomi*1

CGMMV*18 (cucumber green mottle mosaic virus)

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus*1

Botrytis cinerea*1/*17

Phytophthora cryptogea*1

CMV*4
(cucumber mosaic virus)

Dickeya solani*19

Candida albicans*13

Phytophthora infestans*10/*11

CSVd*7
(chrysanthemum stunt viroid)

Enterococcus faecium*13

Cercospora beticola*10

Ramularia beticola*10

CyMV*5
(cymbidium mosaic virus)

Erwinia amylovora*3/*14

Chalara elegans*8

Rhizoctonia solani*10

MNSV*7
(melon necrotic spot virus)

Erwiniaa) carotovora ssp. atroseptica*1

Colletotrichum coccodes*10

Rhizopus sp.*6

ORSV*5
(odontoglossum ringspot virus)

Erwinia a) carotovora ssp. carotovora*1/*10

Colletotrichum sp.*1

Streptomyces scabies*1

PepMV*7/*17 (pepino mosaic virus)

Escherichia coli*13

Cylindrocladium scoparium*1

Taphrina deformans*15

PFBV*2 (pelargonium flower break virus)

Pectobacterium carotovorum ssp. atroseptica*1

Cylindrocladium spathiphylli*1

Thielaviopsis basicola*1

PLCV*2 (pelargonium leaf curl tombusvirus)

Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum*1/*10

Dactylium dendroides*1

Trichoderma harzianum*9

PLPV*2
(pelargonium line pattern virus)

Proteus mirabilis*13

Pseudomonas aeruginosa*13

Didymella bryoniae*17

Trichoderma viride*1

PMMoV*7
(pepper mild mottle virus)

Pseudomonas fluorescens marginaeis*16

Erysiphe cichoracearum*17

Verticillium fungicola*1/*9

PSTVd*7
(potato spindle tuber viroid)

Pseudomonas lachrymans

Fusarium spp.*17

PVX*4
(potato virus X)

Pseudomonas putida

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis*1/*12

PVY*4
(potato virus Y)

Pseudomonas solanacearum*1

Fusarium oxysporum (Stamm Elatiorbegonien)*1

RMV*4 (ribgrass mosaic tobamovirus)

Pseudomonas syringae

Fusarium solani var. coeruleum*1

TBRV*2 (tomato blackring nepovirus)

Ralstonia solanacearum*1

Helminthosporium solani *1/*10/*11

TMV*2
(tabacco mosaic virus)

Staphylococcus aureus*13

Mucor sp.*6

ToMV*17
(tomato mosaic virus)

Xanthomonas campestris pv. begoniae*1

Ophiostoma quercus*1

TSWV*2
(tomato spotted wilt tospovirus)

Xanthomonas campestris pv. campestris*1

Peronospora tabacina*8

ZyMV*7
(zucchini yellow mosaic virus)

Xanthomonas campestris pv. pelargonii*1

Škodlivý činitel Typ Dávka –

Sklady

Čas působení Dávka

Nástroje

Čas působení nástroje
Virus ArMV, PFBV, PLCV,PLPV, TBRV, TSWV, CGNMV .. 100 ml 16 hodin 200 ml 3 minuty
Virus ORSV, CyMV, PepMV 200 ml 16 hodin 300 ml 3 minuty
Virus TMV a ToMV 400 ml 16 hodin 300 ml 3 minuty
Baktérie a houby 100 ml 16 hodin 100 ml 3 minuty
Viroidy PSTVd 300 ml 1 hodinu 100 ml 3 minuty