Glyfin

Speciální smáčedlo určené především do kombinací se všemi registrovanými herbicidy a postemergetními herbicidy (zejména sulfonylmočoviny) – zvýšení rychlosti účinku

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 1.700 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

Použití

Všechny plodiny, nezemědělská půda včetně železnic

Dávka

50 ml/ha

Balení

1 l HDPE lahev

Dávka vody

100 - 300 l/ha

Hmotnost palety

1l balení – 600 kg

Vysoce efektivně snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a díky tomu zaručuje tak nejen vynikající smáčivost ale i dokonalou pokryvnost

  • Výrazně zvyšuje přilnavost, stejně jako rychlé pronikání do listových pletiv
  • Zvýšení rychlosti příjmu účinné látky
  • Snižuje ztráty způsobené, UV zářením, stejně jako případnými úlety při ošetření
  • Je stabilní a to jak v kyselém, tak i zásaditém prostředí
  • Doporučená dávka je 50 ml/ha
  • Umožňuje používat nižší dávky vody (100 l/ha) – šetří náklady
  • Vyznačuje se velmi nízkou pěnivostí
  • Není klasifikován jako nebezpečná látka

Doporučené aplikace TM s sulfonylmočovinami – trávovité i dvouděložné plevele v kukuřici, řepce olejce, bramborách, cukrovce, hrachu, máku a ostatních plodinách…,

Doporučené aplikace TM s glyfosáty – výdrol možnost kultivace již za 5 dní

Desikace TM s glyphosáty

Odolnost dešti TM s glyfosáty pýr plazivý již za 1 hodinu, jednoleté do 4 hodin po aplikaci nemá déšť vliv na snížení účinnosti.

Plodina Použití Dávkování
všechny plodiny, nezemědělská půda včetně železnic zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 50 – 100 ml/ha