DeltaLent YOUSAFE FORCE NBPT

Pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy NBPT

DeltaLent NBPT Force je pomocná půdní látka, která zpomaluje přeměnu močoviny na amoniak o jeden až dva týdny a ponechává tak více času aplikované močovině proniknout po srážkách hlouběji do půdy. Zároveň dochází k omezení koncentrace amoniaku na povrchu půdy, ale také k omezení akumulace nitrátů. Zpomaluje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu. Zároveň je potlačen další negativní efekt hydrolýzy močoviny, kterým je akumulace NO2 – , což může škodit klíčení semen a mladým rostlinám.

Používání močoviny s inhibitory ureasy je žádoucí v oblastech s častými pozdějšími jarními přísušky a v půdoochranných systémech zpracování půdy s posklizňovými zbytky na povrchu.

DeltaLent NBPT Force může být používán pro řadu kulturních plodin a zejména je doporučován pro povrchovou aplikaci močoviny a močovinu obsahujících hnojiv, k předseťovému hnojení nebo pro přihnojení. Není doporučován v případě, kdy jsou předpovídány srážky bezprostředně po aplikaci hnojiva.

Významně snižuje emise oxidu dusného (N2O) a emise amoniaku z močoviny, které snižuje až o 70 % – snížení emisí skleníkových plynů

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 699 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

NBPT (N‐(n‐butyl) triamid kyseliny thiofosforečné)

25%

Hustota

1,02 g/cm3 min

DeltaLent NBPT Force (inhibitor ureázy ) je určen především pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM a SAM, SADAM apod., resp. k vodním roztokům močoviny , ke kterým se přidá těsně před aplikací přidá. Směs s hnojivy typu DAM, SAM atd . může být bez ovlivnění účinnosti přípravku použita do 7 dnů po přidání přípravku. V případě obsahu fosforu v koncentrovaném kapalném hnojivu spotřebujte směs do 1 dne po namíchání.

Mimo aplikací s kapalnými hnojivy může být též použit k rovnoměrnému nanesením na povrch granulí pevných hnojiv s obsahem amidického dusíku.
Doporučené množství přípravku se rovnoměrně nanese na povrch granulí pevných hnojiv, obsahujících amidický dusík a to nejdéle 120 dnů před aplikací granulovaných hnojiv.

Dále lze přípravek použít pro dělenou aplikaci s granulovanou močovinou

 

Ošetřované hnojivo DeltaLent NBPT Force – dávkování
DAM 390 (150 l/ha) 0,9-1,4 l / m3
SAM (150 l/ha) 0,8 – 1 l / m3
Močovina 1,6 – 3 l / t
Roztoky močoviny 1,6 – 3 l / t

Aplikační tabulka pro dělenou aplikaci s granulovanou močovinou.

Aplikované množství močovinového N (kg/ha) Dávka – DeltaLent NBPT Force (l/ha)
< 50 0,8
50 – 99 1,1
100 – 149 1,3
150 – 200 1,6
> 200 1,8

Příprava postřikové kapaliny:
1. Odměřené množství přípravku DeltaLent NBPT Force nalijte do 200 l vody / ha a důkladně promíchejte.
2. Použijte správné postřikovací trysky, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.
3. Tank mix použijte do jednoho dne po smíchání.

Přípravek DeltaLent NBPT Force se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.

Dávka přípravku je závislá především na teplotě a vlhkostních poměrech v půdě, ale také na půdním typu, způsobu aplikace hnojiva, úrovni biologické aktivity půdy a podobně. Všeobecně se doporučuje vyšší dávkování přípravku DeltaLent NBPT Force při vyšší teplotě půdy, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy, při ponechání vyššího podílu posklizňových zbytků v půdě.

Vzhledem k vyššímu využití dusíku je v případě použití přípravku DeltaLent NBPT Force je možné snížit dávku aplikovaného dusíku.

DeltaLent NBPT Force nesmí být použit s hnojivy, která obsahují méně než ½ z celkového dusíku v amidické formě.

U cisteren s čerpadlem přidejte DeltaLent® ještě před plněním cisterny. Pro aplikaci DeltaLent® můžete rovněž použít běžné postřikovače s obvyklými tryskami.

DeltaLent ® je možno kombinovat s pesticidy.