DeltaLent ACTIVE 1f DMPP

Pomocná půdní látka – stabilizátor dusíku (inhibitor nitrifikace) pro tekutá statková hnojiva (kejda, močůvka, hnojůvka) a tekutá organická hnojiva (digestáty z bioplynových stanic)

Podstatou inhibitoru nitrifikace DeltaLent Active je zpomalení přeměnu dusíku amonné formy na mobilní nitrát o šest až čtrnáct týdnů.  Důsledkem je pak zachování amonné formy dusíku co možná nejdéle, a tím omezení ztrát vyplavením a denitrifikací.

V závislosti na teplotě, povaze půdy a hodnotě pH se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři (4) až čtrnáct (14) týdnů. Dávky dusíku tak mohou být spojeny.

Ochrana životního prostředí – snížení vymývání dusičnanů do spodních vod o cca 65 % a snížení emisí čpavku a oxidu dusného (N2O) do atmosféry  až o cca 45 %

Při přepravě a skladování nepodléhá regulacím ADR – nová patentovaná formulace bez kyseliny fosforečné

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 159 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

DMPP (3,4 – dimethylpyrazol fosfát)

4,9%

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %

1,8%

Celkový obsah dusíku v karbamidické formě

15%

Forma

kapalná

Hustota

cca 1,1 - 1,2 g/cm3

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity ( v mg prvku na kg pomocné půdní látky)

kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 20, chrom 50

DeltaLent active® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových,organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. DeltaLent active® obsahuje účinnou látku DMPP (dimethylpyrazol fosfát).

DeltaLent active® zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový. Omezuje tím ztráty vyplavením a denitrifikací.

DeltaLent active® lze používat se všemi statkovými, organickými i minerálními hnojivy, která obsahují vysoký podíl amonného dusíku nebo v nichž dochází k rychlé mineralizaci dusíku (zejména kejda a močůvka, organické zbytky z výroben bioplynu, případně suchý kuřecí trus, DAM a SAM apod.)

Amonný dusík z organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy. Aplikaci přípravku DeltaLent active® se tento proces výrazně zpomalí. Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné. Použitím stabilizátoru DeltaLent active® dochází ke zpoždění a přeměna dusičnanu amonného na dusičnan může být až 14 týdnů. Výrazně zlepšuje vliv hnojiva na růst rostlin. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů z půdy nevyplavuje. Zejména v případě silných srážek, které jsou spojeny s rizikem vyplavování dusičnanů, je účinek přípravku DeltaLent active® prokazatelný.

 

Přípravek je použitelný v mnoha polních kulturách (kukuřice, řepka, obiloviny, cukrovka, brambory, polní zelenina), kde se využívají kapalná hnojiva s převládající amidickou formou dusíku

Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv):

Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory.

Pro spolehlivé působení přípravku je nutné jeho zapravení do půdy společně s aplikovaným hnojivem, nebo se musí do 10 dnů dostavit srážky nad 15 mm.

Na rozdíl od inhibitorů ureasy je u inhibitorů nirifikace žádoucí, aby se pohybovaly v půdě společně s dusíkem, jehož přeměnu ovlivňují.

Používání hnojiv s inhibitory nitrifikace je vhodnější v oblastech s vyššími srážkami a pro plodiny, kde aplikujeme vysoké jednorázové dávky dusíku.

Obecné pokyny:

DeltaLent active® přimíchejte krátce před vyvezením hnojiva buď přímo do skladovací jímky nebo do aplikátoru kejdy. Směs v jímce musí být vyvezena během 1 až max. 2 týdnů. U vakuových aplikátorů můžete pracovat s jedním dávkovacím ventilem a používat ho jako by-pass nebo můžete DeltaLent active®  přimíchávat pomocí nasávací hadice. U cisteren s čerpadlem přidejte DeltaLent active®  ještě před plněním cisterny. Pro aplikaci DeltaLent active®  můžete rovněž použít běžné postřikovače s obvyklými tryskami.

Přidává se do tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka, hnojůvka) a tekutých organických hnojiv (digestát) bezprostředně před aplikací (přípravek je po přidání stabilní po dobu maximálně dvou týdnů).

V závislosti na teplotě, povaze půdy a hodnotě pH se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři až čtrnáct týdnů. Dávky dusíku tak mohou být spojeny.

DeltaLent active®  je možno kombinovat s pesticidy.

Používejte obvyklé množství vody na hektar a aplikujte DeltaLent active® bezprostředně před hnojením kejdou nebo ho aplikujte přímo na již použitá hnojiva či zbytky po sklizni.

 

Plodinové doporučení termínu aplikace:

Řepka – používejte krátce před setím na podzim nebo na jaře

Obiloviny – používejte na jaře

Kukuřice – používejte před výsevem

Cukrová řepa – používejte před výsevem

Brambory – používejte před výsadbou

Travní porost – používejte na začátku vegetace a při každém sečení

 

Doporučené dávkování

Termín aplikace

dávka

Podmínky použití*

Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře

8 l/ha

Zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm

Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře

6 l/ha

Botkový/radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, diskový aplikátor, případně plošný rozstřik s následným zapravením do půdy (např. pomocí kultivátoru nebo diskovými bránami)

Aplikace na jaře

4 l/ha

Lokální aplikace (např. metoda pásového setí s hnojením pod patu)

*Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv): Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory.