DeltaLent ACTIVE 1.8 DMPP

Pomocná půdní látka s inhibitorem nitrifikace DMPP

omezuje bakteriální oxidaci amonného iontu v půdě potlačením činnosti bakterií rodu Nitrosomonas na určitou dobu a zpomaluje jeho přeměnu na dusitany a následně na dusičnany.

Stabilizátor dusíku (inhibitor nitrifikace) pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM, SAM, SADAM apod. resp. k vodním roztokům močoviny, tekutými statkovými hnojivy (kejda, močůvka, hnojůvka apod) a organických hnojiv (digestát apod.)

Podstatou inhibitoru nitrifikace DeltaLent Active je zpomalení přeměnu dusíku amonné formy na mobilní nitrát o čtyři až čtrnáct týdnů.  Důsledkem je pak zachování amonné formy dusíku co možná nejdéle, a tím omezení ztrát vyplavením a denitrifikací.

V závislosti na teplotě, povaze půdy a hodnotě pH se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři (4) až čtrnáct (14) týdnů. Dávky dusíku tak mohou být spojeny.

Ochrana životního prostředí – snížení vymývání dusičnanů do spodních vod o cca 65 % a snížení emisí čpavku a oxidu dusného (N2O) do atmosféry  až o cca 45 %

Při přepravě a skladování nepodléhá regulacím ADR – nová patentovaná formulace bez kyseliny fosforečné

 

 

Výrobce
Druh zboží
Cena bez DPH 409 Kč / litr
Balení
Množství:
+ -

Úspěšně přidáno do poptávky

ks za bez DPH.

Dokončit poptávku

DMPP (3,4 – dimethylpyrazol fosfát)

18%

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %

6,6%

Forma

kapalná

Hustota

1,1 g/cm3 min

DeltaLent active® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových a organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. DeltaLent active® obsahuje účinnou látku DMPP (dimethylpyrazol fosfát).
DeltaLent active® zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový – výrazně omezuje oxidaci NH4 + na NO3. Snižuje aktivitu bakterií rodu Nitrosomas, které oxidují amoniak v půdě. (zpomalení přeměny amoné formy na nitrit). Omezuje tím ztráty vyplavením a denitrifikací.  Redukuje emise oxidu dusného – snížení emisí skleníkových plynů

Přípravek je použitelný v mnoha polních kulturách (kukuřice, řepka, obiloviny, cukrovka, brambory, polní zelenina), kde se využívají kapalná hnojiva s převládající amidickou formou dusíku

Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv):

Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory.

Pro spolehlivé působení přípravku je nutné jeho zapravení do půdy společně s aplikovaným hnojivem, nebo se musí do 10 dnů dostavit srážky nad 15 mm.

Na rozdíl od inhibitorů ureasy je u inhibitorů nirifikace žádoucí, aby se pohybovaly v půdě společně s dusíkem, jehož přeměnu ovlivňují.

Používání hnojiv s inhibitory nitrifikace je vhodnější v oblastech s vyššími srážkami a pro plodiny, kde aplikujeme vysoké jednorázové dávky dusíku.

Plodinové doporučení termínu aplikace:

Řepka – používejte krátce před setím na podzim nebo na jaře

Obiloviny – používejte na jaře

Kukuřice – používejte před výsevem

Cukrová řepa – používejte před výsevem

Brambory – používejte před výsadbou

Travní porost – používejte na začátku vegetace a při každém sečení

Orientační dávky hnojiva v l/ha DAM 390 + DeltaLent 1.8 v l/ha:

obilniny
150 – 350 + (1,3 – 3,1)
okopaniny
200 – 400 + (1,8 – 3,5)
olejniny
250 – 350 + (2,2 – 3,1)
krmné plodiny
100 – 150 + (0,9 – 1,4)
zelenina
150 – 200 + (1,4 – 1,8)

Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže dá potřebný objem vody, určené množství inhibitoru DeltaLent 1,8 a nakonec DAM 390. Po naplnění je nutno obsah nádrže minimálně 15 minut promíchat.

Orientační dávky hnojiva v l/ha SAM + DeltaLent 1.8 v l/ha:
Obilniny
100 – 150 + (0,7 – 1)
Okopaniny
150 – 400 + (1 – 3)
Olejniny
100 – 200 (300 u řepky) + (0,7 – 1,5) a + (2,2)
Zelenina
150 – 400 + (1 – 3)

Pro spolehlivé působení přípravku je nutné jeho zapravení do půdy společně s aplikovaným hnojivem, nebo se musí do 10 dnů dostavit srážky nad 15 mm.

 

Orientační dávky k vodním roztokům močoviny a tekutým statkovým hnojivům (kejda, močůvka, hnojůvka apod) v l/ha ACTIVE 1.8 DMPP

Termín aplikace

dávka

Podmínky použití*

Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře

3 l/ha

Zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm

Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře

2 l/ha

Botkový/radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, diskový aplikátor, případně plošný rozstřik s následným zapravením do půdy (např. pomocí kultivátoru nebo diskovými bránami)

Aplikace na jaře

1 l/ha

Lokální aplikace (např. metoda pásového setí s hnojením pod patu)

*Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv): Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory.
Ideálním postupem je zapravit hnojivo spolu s inhibitorem přímo do půdy – nejlépe ihned po aplikaci. To znamená vmíchat DeltaLent ACTIVE k hnojivu v cisterně. V současné době je toto možné buď tzv. by-pass technologií, kterou disponují novější moderní cisternové přívěsy, nebo prostě jen nalít odměřené množství před plněním hnojiva do savice cisterny – ideálně rozmíchat požadovanou dávku DeltaLent ACTIVE v 10 l vody a před plněním nasát do cisterny. Takto dojde k optimálnímu promíchání.